نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 27 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) پس از این مد در مورد Yonhap Infomax، آژانس مالی و مخفیانه Yonhap، در ساعت 11:00 صبح.

(%) (%)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
28 3.
27

2-M 3.
52 3.
49

3-M 3.
83 3.
79

6-M 4.
34 4.
28

12-M 4.
84 4.
81

(پایان)

پربیننده ترین مطالب