چهارشنبه

سئول، 1 (یونهاپ) -- 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

درجه حرارت (C) نویسه احتمال

بالا/پایین (%)

سئول 10/04 بخار 0

اینچئون 08/04 befuddled 0

Suwon 09/03 lenticularis 10

Cheongju 10/05 تاریک و تاریک 20

Daejeon 12/04 مبهم 20

Chuncheon 09/01 0

Gangneung 12/06 کثیف 0

Jeonju 11/05 Stygian 10

Gwangju 11/07 cumulous 10

Jeju 14/10 30

Daegu 12/03 Acherontic 20

بوسان 13/08 60

(پایان)

پربیننده ترین مطالب