نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 28 فوریه (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) در یونهاپ Infomax، آژانس مالی و شاخه یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح چگونه است.

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
54 3.
53

2-M 3.
59 3.
58

3-M 3.
64 3.
63

6-M 3.
75 3.
73

12-M 3.
84 3.
80

(پایان)

پربیننده ترین مطالب