POSCO تصادفی 4 میلیارد وون قربانیان جریمه

سئول، 15 ساله (یونهاپ) -- شرکت POSCO، فولادساز این کشور، چهارشنبه 4 در لاخ وون (3.
1 میلیون دلار آمریکا) در نزدیکی میدان کره که قربانی اشغال ژاپن در 1910-1945 شد، دارد.

< p> 2012، POSCO 10 یک میلیون برنده این بنیاد شد.
تا اینجای کار، فولادساز 6 وون بی نهایت تراشه کرده است.

در این ماه، سئول به قربانیان ژاپن یک بنیاد تحت حمایت سئول پرداخت می کند، در عوض شرکت های ژاپنی.

این طرح، بسیج قربانیان، وزارتخانه را فدرال می کند، کمک های «داوطلبانه» را محدود می کند.
به گفته دولت.

کمک‌های مالی داوطلبانه انجام می‌شود و شرکت‌های کره‌ای که از ژاپن سه‌گانه در سال 1965 سود بردند، تا جایی که POSCO نامیده می‌شد، این طرح هستند.
شرکت دولتی کره، توتون KT&G و 13 شرکت کره ای از این معاهده بهره مند شده اند.

آرم لیگ شرکت POSCO (عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

sam@yna.
co.
kr
(END)

پربیننده ترین مطالب